WILLA ANIELA

ul. Kielecka 19
31-523 Kraków
tel. (+48 12) 410 77 00
fax (+48 12) 410 77 01
office@mikulski.krakow.pl

 Polski English
Deutsch Español

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących przede wszystkim prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jesteśmy powiernikami i doradcami zarządów spółek i ich menedżerów. Sporządzamy opinie prawne, opracowujemy projekty aktów prawnych. Uczestniczymy w zgromadzeniach wspólników. Powołujemy, przekształcamy i likwidujemy podmioty gospodarcze, w tym spółki prawa handlowego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, występujemy w imieniu Klientów o wydanie koncesji lub zezwoleń. Reprezentujemy ich przed sądami i urzędami. Doradzamy jak uniknąć sporów lub jak je rozwiązywać. Egzekwujemy należności.

 

Od lat stale współpracujemy z prawnikami innych państw, w szczególności z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Węgier i innych krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa, co pozwala na wykorzystanie ich międzynarodowego doświadczenia. Z ich pomocą chronimy naszych mocodawców także przed sądami i urzędami za granicą.

 

Dlatego w oparciu o prawo europejskie współtworzymy międzynarodowe stowarzyszenie kancelarii prawniczych East Legal Team - Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. www.eastlegalteam.com

 

Zakres świadczonych usług Doświadczenie: Prowadzone sprawy
Doświadczenie: Publikacje Doświadczenie: Media

 

Usługi i doświadczenie